บริษัท โมริตะ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวของวิศวกรรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์หลัก ในการประกอบธุรกิจประเภทงาน ออกแบบ วิจัย พัฒนา สร้างเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ในด้านอุตสาหกรรม ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกล อัตโนมัติ งานด้านการประกอบ และงานควบคุมคุณภาพ พัฒนา วางไลน์ผลิตทั้งระบบ อุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนการผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุ  ด้วยเทคโนโลยี และทีมงาน ออกแบบทั้งไฟฟ้า และเครื่องกล
 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการ อาทิ
               กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์
               กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
               กลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
               กลุ่มผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
               กลุ่มอุตสาหกรรมยาง
               กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา
               กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร 
 
 
 
 
Information
 
บริษัท โมริตะ (ประเทศไทย) จำกัด
99/669 หมู่2 ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
ทะเบียนเลขที่ 0-1155-58017-19-7
 
Working Hours
Monday-Saturday : 9.00-17.30
Hotline: 086-745-1178
Fax: 02-101-2380