บริษัท โมริตะ(ประเทศไทย) จำกัด
99/669  หมู่2  ถนนหนามแดง-บางพลี  ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1155-58017-19-7